menu foto's contact snuutjes twitter Schminksnuutjes op Facebook Materialen
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

Offertes:
Onze offertes hebben een geldigheid van 30 dagen. Ontvangen wij van u binnen dit termijn geen akkoord, dan gaan wij er vanuit dat u niet van onze diensten gebruik wilt maken. Schminksnuutjes heeft dan het recht om in te gaan op andere boekingen/opdrachten.

Tarieven:
Alle afgegeven tarieven zijn exclusief 21% btw en reiskosten.

Reiskosten:
De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van Schminksnuutjes tot aan de opgegeven locatie en terug. Buiten 10 kilometer brengen wij u € 0,20 per kilometer in rekening (excl. BTW).

Betalingen:
Opdrachtgever ontvangt per e-mail een factuur, die binnen 14 dagen na factuurdatum moet worden betaald op het rekeningnummer van Schminksnuutjes.

Benodigdheden:
Om goed te kunnen schminken heeft Schminksnuutjes de ruimte nodig van 1,5 bij 1,5 meter.

In overleg nemen wij onze eigen tafel mee. Water dient aanwezig te zijn voor het verversen van het schminkwater.

Tijden:
Minimaal een kwartier voor aanvangstijd zijn Schminksnuutjes aanwezig voor opbouw en klaarzetten van de materialen. Indien de opdrachtgever later aanwezig is dan de afgesproken aanvangstijd zal de afgesproken eindtijd worden aangehouden. Bij overschrijding van de afgesproken eindtijd wordt dit beschouwd als meerwerk en wordt de extra tijd in rekening gebracht.

Annulering:
Binnen een week voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 25% van het beschuldigde bedrag in rekening.
Annuleert u binnen 24 uur voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 50% van het verschuldigde bedrag in rekening.
In geval van een calamiteit zoals ziekte, ongeval of overlijden van de opdrachtnemer, familielid of dierbare hebben wij het recht om de opdracht te annuleren.

Wij zullen u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met u alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervangende schminkster, zodat de opdracht toch uitgevoerd kan worden.

Aansprakelijkheid:
Schminksnuutjes is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen direct of indirect, die worden veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.

Alle schminkmaterialen die wij gebruiken zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. De schmink is eenvoudig met water en zeep te verwijderen. Echter kunnen wij niet uitsluiten dat gevoelige huidtypes toch een reactie op de schmink vertonen. De materialen die worden gebruikt zijn altijd schoon en gedesinfecteerd.

Foto’s:
Tijdens de schminkopdrachten zullen wij foto's maken van de geschminkte kinderen en/of volwassenen personen. Deze foto's kunnen wij op onze website gebruiken. Komt u op onze website een foto van uw kind of van uzelf tegen en heeft u hier bezwaren tegen, neemt u dan svp contact met ons op zodat wij deze foto kunnen verwijderen.

Disclaimer:
Niets op deze website mag zonder toestemming van Schminksnuutjes worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.